Avrupa’nın en prestijli bilimsel araştırma desteklerini sağlayan Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) bu yıl Türkiye’den yalnızca dört projeyi Başlangıç Desteği’ne layık buldu. Hepsi Koç Üniversitesi himayesinde hazırlanan projelerin sahipleri olan Öğretim Üyelerimizi bu önemli başarıları için kutluyoruz.

Dr. Öğretim Üyesi Barış Yıldız

Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Barış Yıldız ERC Başlangıç Desteği almaya hak kazandı. Dr. Yıldız’ın geleceğin şehir içi lojistik sistemlerini tasarlamak ve bu sistemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli teori, kavram ve modelleri tasarlamak amacıyla geliştirdiği “Şehir Lojistiğine Yeni Bir Bakış: Hizmet Olarak Lojistiği Yeniden Tasarlamak ve Yönetmek için Kavramlar, Teori ve Modeller- GoodMobility” projesi lojistik odaklı ilk ERC projesi oldu. Şehir içi lojistiğini bir iş problemi olarak değil, toplumsal bir ihtiyaç olarak tanımlayan GoodMobility, bu bakış açısı ile toplumsal faydayı en üst seviyeye çıkaracak şekilde daha önce düşünülmemiş yeni ulaşım teknolojilerini ve iş modellerini kamu-özel iş birlikleri ile gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Proje ile şehirlerin yenilikçilik kapasitelerini ve hayat kalitelerini artıracak şekilde ürün ve hizmetlerin şehir sakinlerine çok daha hızlı, ekonomik ve çevreci bir şekilde ulaştırılması hedefleniyor.

Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar

 Avrupa’daki en iyi araştırmacıları ve çığır açıcı projelerini destekleyen Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council – ERC), Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar tarafından geliştirilecek olan “Sentriyolar Satelitlerin Biyolojisinin Araştırılması- SatelliteHomeostasis” adlı projeyi destekleme kararı aldı. 2015’te “Sentrozom/Silya-kompleksinin üçüncü parçası Sentriyolar Satelitlerin Fonksiyonel ve Düzenleyici Rollerinin Karakterizasyonu” adlı projesi ile ilk kez ERC Başlangıç Desteği almaya hak kazananan Dr. Fırat Karalar, yaşam bilimleri alanında bu desteği iki kez almaya hak kazanan ilk araştırmacı oldu. Dr. Fırat Karalar projesiyle memeli hücrelerinin kompleks organizasyonunun evrimsel süreçlerinin anlaşılmasını böylece gelişimsel bozukluklar ya da kanser gibi hastalıklar için yeni tanı ve tedavi yöntemleri geliştirilmesini hedefliyor.

Doç. Dr. Selim Erdem Aytaç

Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doç. Dr. Selim Erdem Aytaç ERC Başlangıç Desteği almaya hak kazandı.

Doç. Dr. Aytaç, “Duygusal Kutuplaşma ve Demokratik Tutumlar” projesi ile, birçok ülkede vatandaşların kendi görüşlerine karşıt olarak gördükleri siyasi parti destekçilerine karşı geliştirdikleri antipati, güvensizlik ve olumsuz duyguların yarattığı duygusal kutuplaşmanın kişilerin demokratik tutumlarını nasıl etkilediğini incelemeyi amaçlıyor. Duygusal kutuplaşma üzerinde çok çalışılan bir konu olmakla birlikte bu projeyi diğerlerinden farklı kılan özelliği birçok ülkeden karşılaştırılabilecek veri üretecek olması ve bunu yaparken nedensel çıkarımlarda bulunmaya olanak sağlayacak en gelişmiş araştırma yöntemlerini kullanacak olması.

Proje, duygusal kutuplaşmanın vatandaşların demokratik tutumları üzerinde olumsuz bir etki yaratarak demokrasiyi aşındırıcı bir rol oynayıp oynamadığını ortaya koyacak.

Dr. Erkan Aydın (Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi)

Koç Üniversitesi ev sahipliğinde yaptığı başvuru ile ERC Başlangıç Desteği alan Dr. Erkan Aydın INPERSPACE Projesi ile “yeni uzay çağında” ihtiyaç haline gelen yüksek verimli ancak maliyet etkin güneş pilleri geliştirmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda çok eklemli (tandem) ve yüksek verimli perovskit (kalsiyum titanyum oksit minerali kristal yapısı) ince film güneş pilleri, uzayın zorlu koşullarında çalışabilecek şekilde tasarlanıp, üretilecek ve gerçek uzay koşullarında test edilecek. Proje çıktılarının uzay ekonomisinde heyecanlı gelişmelerin yaşandığı bu dönemde, uzay faaliyetlerini insanlık yararına daha fazla kullanma yönünde büyük artıları olması bekleniyor. INPERSPACE Türkiye’den fotovoltaik (güneş enerjisinden elektrik eldesi) teknolojileri alanında ERC fonu almaya hak kazanan ilk proje olurken Dr. Erkan Aydın da yurt dışından Türkiye ile ortak proje yazarak bu projeyi almaya hak kazanan ilk araştırmacı oldu.