İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nden Doç. Dr. Aykut Coşkun, Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Erkan Kalafat ve Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Tuba Mutluer Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı’na (BAGEP) layık görüldü. Bu üç ödülle Koç Üniversitesi, programın başlangıcından bu yana en yüksek sayıda ödüle sahip olan lider kurum unvanını sürdürüyor.

Doç Dr. Aykut Coşkun

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nden Doç. Dr. Aykut Coşkun, gıda ve kentsel hareketlilik alanlarında sürdürülebilir tüketim pratiklerini özendiren dijital çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

Doç. Dr. Tuba Mutluer

Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Tuba Mutluer kronik hastalıkları olan çocukların ruh sağlığı sorunlarını nörobilimsel bir zeminde anlamayı, bu sorunları iyileştirmeye yönelik yenilikçi müdahaleler geliştirmeyi, bu müdahalelerin etkinliklerini fizyolojik biyobelirteçler aracılığı ile ölçmeyi ve çok boyutlu veriler ile makine öğrenmesi temelli sınıflandırmalar yapmayı hedefliyor.

Doç. Dr. Erkan Kalafat

Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Erkan Kalafat, gebeliğin hipertansif hastalıklarının gelişmesinde plasenta ve kardiyovasküler sistemin rolünü araştırıyor ve implantasyon başarısızlığı, fetal büyüme gelişme geriliği gibi birçok konuda bireysel risk tahmin modellerinin geliştirilmesini hedefliyor.