Sosyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Erdem Yörük Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) tarafından verilen Kavram Kanıtlama Desteğini almaya haz kazandı. Proje 18 ay boyunca 150 bin avro ile desteklenecek.

Sosyal medya ve diğer büyük veri kaynaklarını kullanarak topluma ve siyasete ilişkin gerçek zamanlı, geriye dönük ve nüfusu istatistiksel olarak temsil edebilen veriler sağlayacak olan “Politus: Yapay Zekâ Temelli Veri Platformu Türkiye’den sosyoloji alanında bu desteği alan ilk proje oldu. Proje, Erdem Yörük’ün ERC Başlangıç Fonu ile desteklenen “Refah Devletinin Yeni Siyaseti” projesinin ortaya koyduğu siyasetle ilgili yeni yöntemleri ve hesaplamalı sosyal bilimlerin yenilik potansiyelini doğrulamayı amaçlıyor. Toplumsal araştırma yöntemindeki büyük devrimin öncülerinden olmayı vaat eden Politus Projesi ile Politus Analytics isimli bir veri platformu oluşturulacak. Klasik anket yöntemiyle veri toplamanın ötesine geçecek bu veri platformu, hem toplumsal ve siyasi trendleri anlamak için hem de adil sosyal politikalar tasarlanmasına katkıda bulunmak için kullanılacak.