Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi (KUTTAM)

KUTTAM; biyomedikal cihaz üretimi konusunda ileri seviyede bilimsel araştırmalar yapmak ve Türkiye’de katma değeri yüksek, son teknoloji ürünü tıbbi cihazların ve yenilikçi ürünlerin üretimi konusunda üniversite-sanayi işbirliğini en üst düzeye çıkarmak amacı ile kurulmuştur. Temel ve uygulamalı bilimler alanlarında dünya çapında yetkinliklerini kanıtlamış olan Tıp Fakültesi, Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Sosyal Bilimler alanında çalışan akademisyenlerimiz, KUTTAM çatısı altında birlikte faaliyet gösterecekler ve katma değeri yüksek, son teknoloji ürünü tıbbi cihazların ve yenileşimci (inovatif) ürünlerin geliştirilmesine çaba harcayacaklardır. Bu kapsamda KUTTAM altyapısı farmakoloji, biyokimya, moleküler biyoloji ve genetik ve malzeme bilimleri araştırmalarında önemli entegre araştırmalar yapılabilmesini sağlayan eşsiz bir imkan sunmaktadır.

Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi (KUISCID)

İş Bankası’nın 5 yıllık sürede sağladığı 25 milyon TL’lik bir yatırımla kurulmuş olan Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi, Türk halkının sağlığını tehdit eden yerel ve küresel çaplı enfeksiyon hastalıkları riskine karşı çalışmalar yaparak, ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmayı sağlayacak stratejik önemde bir ihtiyacın karşılamasını hedeflemektedir. Merkez enfeksiyon hastalıkları hakkında ileri düzeyde araştırma yaparak, tanı ve tedavi yöntemleri geliştirilmesine, insan kaynağını nicelik ve nitelik yönünden geliştirilerek, elde edilen bilginin topluma yayılmasını sağlıyor. 

Koç Üniversitesi Organ Nakli İmmünoloji Araştırma Mükemmellik Merkezi (TIREX)
Ufuk 2020 Programı Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi alanı (ERA-Chairs ) çağrısında Koç Üniversitesi, Avrupa Komisyonu tarafından 2,5 milyon avro ile fonlanmaya hak kazandı ve TIREX kuruldu. 

Merkezin bünyesinde yer alan Organ Nakli İmmünolojisi Laboratuvarı’nın araştırma konuları arasında; organ işlevselliğini eski haline getirme ve nakil öncesi hücre ölümü ve bağışıklık sistemi saldırısına karşı direncini geliştirme amaçlı yeni teknikler ve tedaviler, nakil sonrası bakım denilen organ naklinin başarısının artırılması için hastalar için kişiselleştirilmiş immünosüpresyon, başarısız nakilli hastalarda sensitizasyonun önlenmesi ve tedavisi  yer alıyor. Merkezde ayrıca pratik ve vaka incelemesi temelli atölyelerde araştırma etiği, fikri mülkiyet ve ticarileştirme ve girişimcilik konularını ele alan ticarileştirme beceri eğitimleri de verilmektedir.

Koç Üniversitesi Hastanesi Klinik Araştırmalar Ünitesi (CTU)
Yetenekli gençleri ve saygın akademisyenleri bir araya getiren ve disiplinlerarası araştırmaya katkıda bulunan Klinik Araştırma Ünitesi (Clinical Trials Unit-CTU) ve Faz 1 Klinik Araştırma Merkezi (Phase 1 Clinical Trial Center- CTC) Koç Üniversitesi Hastanesi bünyesinde yer alıyor. CTC, Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu tarafından onaylanan, Türkiye’nin ilk yüksek riskli ilaç araştırma merkezi oldu. CTU, klinik araştırmaların tasarımından etkin ve zamanında tamamlanmasına kadar her adımda ihtiyaç duyulan bilimsel ve teknik desteği sağlıyor. Ünite, etik kurullar tarafından onaylanan hem farmasötik hem de biyomedikal ekipman alanında çok merkezli randomize kontrollü çalışmaların yönetimi için tasarlandı. Hem CTU hem de CTC, modern standartlara uygun olarak fiziksel altyapının ötesinde araştırmacılara her türlü uzmanlık, danışmanlık ve destek sağlıyor.