Prof. Dr. Nazlı Başak
ALS, beyin ve beyin sapındaki motor nöronların hasarı ile kendini gösteren ve zamanla ilerleyerek ölümle sonuçlanan, tedavisi olmayan bir beyin hastalığıdır. Yoğun araştırmalara rağmen ALS’nin nedeni henüz tam olarak bilinmiyor. Son yıllarda yayımlanan önemli makaleler, bazı bağırsak mikroorganizmaları ve bunların metabolitlerinin (metabolizma ürünlerinin) ALS’nin gelişiminde rol oynadığını gösteriyor.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi’nden Prof. Dr. A. Nazlı Başak (KUTTAM-NDAL, Suna ve İnan Kıraç Vakfı) ve Dr. Öğr. Üyesi Hamza Syed  (KUTTAM) “Ağız ve Bağırsak Mikrobiyomu ve Türevleri Metabolitlerin ALS Oluşumunda Farklı Cinsiyetler Üzerinde Etkisi” başlıklı projelerinde ALS’nin gelişiminde rol oynadığı düşünülen bağırsak mikroorganizmaları ve bunların türevleri olan metabolik ürünlerin, olası biyobelirteçler ve hasarlı mikrobiyomdaki (mide-bağırsak sistemindeki mikroorganizmaların tümü) değişken tedavi hedefleri olarak rollerini araştıracaklar. Projenin hedefi, ALS ile mkrobiyom etkileşiminin ilişkisini daha iyi anlayabilmek için çokuluslu bir işbirliğinin kurulması.