TÜBİTAK 2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı kapsamında değerlendirmeye alınan 113 projeden 31’i desteklenmeye layık bulunurken, Türkiye genelinde en çok destek almaya hak kazanan kurum 9 proje ile Koç Üniversitesi oldu. Koç Üniversitesi 2020’de de desteğe layık görülen 8 proje ile yine lider konumdaydı.

2021 TÜBİTAK Ulusal Lider Araştırmacılar Programı kapsamında toplamda 9.144.800 TL destek almaya hak kazanan Koç Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve projeleri:

Doç. Dr. Nurcan Tunçbağ

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü ile Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Nurcan Tunçbağ, “Duruma Özgü Çoklu Omik Veri Entegrasyonu için Ağ Tabanlı Çerçeve Yaklaşımın Geliştirilmesini hedefleyen OMIC-NET” projesi

Prof. Dr. Sinem Çöleri

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Sinem Çöleri, “Kablosuz Kontrol Sistemleri için Makine Öğrenme ve Uç Değer Teorisi Tabanlı Ultra Güvenilir Haberleşme” projesi

Doç. Dr. Sedat Nizamoğlu

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Sedat Nizamoğlu, “Kalp Hücre Uyarımı için Yakın Kızılötesine Duyarlı, Kuantum Nokta Tabanlı ve Hidrojel Entegre Edilmiş Kapasitif Optoelektronik Biyoarayüzler” projesi

Dr. Öğr. Görevlisi Safacan Kölemen

Kimya Bölümü’nden Dr. Öğr. Görevlisi Safacan Kölemen, “Seçici Metabolik Glikan Etiketleme Yöntemi ile Tümör Hedefli in vivo Kemilüminesans Görüntüleme Çalışmaları” projesi

Prof. Dr. Kamil Yılmaz

Ekonomi Bölümü’nden Prof. Dr. Kamil Yılmaz, “Enflasyon Bağlanmışlığı ve Yerçekimi Modeli” projesi

Prof. Dr. Öznur Özkasap

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Öznur Özkasap, “SynergyNet: Enerji İnterneti için Blokzinciri, Akıllı Sözleşme ve Federe Öğrenme” projesi

Doç. Dr. Önder Metin

Kimya Bölümü’nden Doç. Dr. Önder Metin, “İki Boyutlu Yarı-İletken Pniktojenler: Güneş Işığı Teşvikli Sürdürülebilir Organik Dönüşümler İçin Yeni Nesil Fotokatalizörler” projesi

Doç. Dr. Ertuğrul Başar

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Ertuğrul Başar, “Derin Öğrenme Tabanlı Özgün Gelecek Nesil Haberleşme Sistemleri” projesi

Prof. Dr. Tevfik Tamer Önder

Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Tevfik Tamer Önder, “Naif pluripotent kök hücre üretimini etkileyen epigenetik faktörlerin belirlenmesi (EpiKök)” projesi