Sağlık bilimleri ve teknolojilerine uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş bilim insanlarının layık bulunduğuve Nobel Ödülü sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar adına verilen 2022 TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü, DNA onarımı ve sirkadiyen ritm üzerine yaptığı araştırmalar nedeniyle Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Halil Kavaklı’nın oldu.

Prof. Dr. Kavaklı biyolojik saat, konularındaki araştırmalarına TÜBİTAK, TÜBA ve Avrupa Topluluğu tarafından sağlanan fonlarla devam ediyor. Halil Kavaklı TÜBA-Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü (GEBİP) ve FABED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü’nün de sahibidir. Uluslararası dergi ve kitaplarda yayımlanış 60’ın üzerinde eseri mevcut olan Prof. Kavaklı, birçok bilimsel dergide editörlük görevi yapmıştır.

https://kavaklilab.ku.edu.tr/

Bilime uluslararası düzeyde önemli katkılar sağlama potansiyelini kanıtlamış 40 yaşın altındaki bilim insanlarına verilen 2022 TÜSEB Teşvik Ödülü ise fototıp (ışık tedavisi) ve biyoelektronik alanındaki araştırmaları için Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Sedat Nizamoğlu’nun oldu.

Dr. Nizamoğlu’nun araştırmaları enerji, tıp ve çevre alanlarında yeni ve kullanışlı biyoelektronik, nanofotonik ve optoelektronik cihazlar ve arayüzler önermeyi, geliştirmeyi uygulamayı amaçlıyor.

https://mysite.ku.edu.tr/snizamoglu/