Prof. Dr. Ahmet İçduygu & MİREKOÇ Ekibi

FAİR: Geri Dönüş Konusunda Anlaşmaya Çalışmak projesiyle Avrupa’da hükümetlerarası iade ya da alternatif iade politikalarını destekleyen ya da engelleyen faktörler ve süreçler konusunda alternatifler geliştirilmesi amaçlanıyor.

Prof. Dr. Barış Tan

AUTO-TWIN Projesi döngüsel değer zincirlerinde otomatik Dijital İkiz oluşturma, operasyon ve bakım yönetimi için süreç madenciliği yaklaşımını kullanan veri tabanlı bir yöntem geliştirilmesi hedefleniyor. 

Prof. Dr. Bertil Emrah Oder & KOÇ-KAM Ekibi

FIERCE – Avrupa’da Demokrasiyi Yeniden Canlandıran Feminist Hareketler Projesi disiplinlerarası, çok boyutlu ve çok düzlemli araştırma yöntemleriyle Türkiye dahil 8 ülkede feminist hareketlerin, çoğulcu ve özgürlükçü demokrasiye dönük dönüştürücü katkılarına odaklanıyor. Bu çerçevede, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetten işgücüne uzanan tematik alanlarda feminizm karşıtı hareketler, söylem ve politikalar sorgulanıyor. Feminist kapsayıcılığın vizyonunu destekleyen yenilikçi demokratik pratikler için hem kuramsal hem de karar alıcılar ile sivil topluma dönük araştırma bulguları hedefleniyor.