The Volkswagen Foundation tarafından desteklenen “MIG-AGE (Avrupa’daki Göçmenler İyi Yaşlanıyor mu? Dört Ülke İçin Karma Yöntemler ve Müdahale Çalışması adlı projede, Almanya ve Hollanda’da yaşayan Türk ve İtalyan birinci kuşak işçi emeklilerinin ve aynı şekilde Türkiye ve İtalya’da yaşayan Alman ve Hollandalı emeklilerin göçmen olarak yaşlanmalarının ve iyi bir yaşlılık geçirmelerinin ne anlama geldiği sorgulanıyor. Bu farklı göçmen gruplar göz önüne alınarak, projede bireysel refah ve kişisel bağlantılar arasındaki ilişkinin Avrupa’daki diğer yaşlı göçmenler arasında yaşlanmakla ilintisi araştırılırken, göçmenlerin iyi yaşlanmalarına ilişkin derinlemesine bir anlayış ve karşılaştırmalı bir bakış açısı elde edilmeye çalışılıyor.

Projede, göçmenlerin iyi yaşlanmalarının makro düzeyde sosyoyapısal belirleyicileri,  mikro düzeyde anlamları ve Avrupa’da bununla ilgili yaşanan eşitsizliklerle ilgili sonuçlara ulaşılmaya çalışıyor.