Fener Dergisi

Fener, Koç Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından yürütülen araştırma çalışmalarını duyurmaya yönelik yayımlanan aylık bir dergidir. Amacı, üniversitenin araştırma faaliyetleri, araştırma olanakları ve araştırma alanında kazanılan başarıları hakkında toplumu bilgilendirmektir. Koç Üniversitesi ile diğer akademik kurumlar, kamu ve özel sektör kuruluşları arasındaki iletişimi ve iş birliğini geliştirmeyi hedefleyen Fener Dergisi, kuruluşlar arasında ortak araştırma girişimlerini de teşvik etmektedir.

Sayı #14

2020 - 2021