Alman İmmünogenetik Derneği (Deutsche Gesellschaft für Immungenetik – DGI), organ nakli immünolojisi alanına yaptığı değerli katkılardan dolayı Koç Üniversitesi Organ Nakli İmmünoloji Araştırma Mükemmeliyet Merkezi (TIREX) Direktörü Prof. Dr. Caner Süsal’ı Hans Grosse-Wilde Ödülü’ne layık gördü.

Çok sayıda bilimsel ödülün sahibi olan ve organ nakli ve nakil immünolojisi alanlarında öncü roller üstlenen Prof. Dr. Süsal’ın araştırma alanları, yüksek derecede immünize hastaların nakli, genişletilmiş kriterlere sahip donörlerden organ nakli, allogreftlere karşı yanıtsızlık indüksiyonu, nakil öncesi ve sonrası risk tahmini, organ donör/alıcı çiftlerinin epitop düzeyinde eşleştirilmesi ve alloimmün yanıtın efektör ve düzenleyici bileşenleri arasındaki dengeyi yansıtan biyobelirteçlerin tanımlanması da dahil olmak üzere organ nakli ve nakil immünolojisinin tüm yönlerini kapsar.

TIREX Hakkında

Ufuk Avrupa 2020 Programı kapsamında Türkiye’ye ilk kez verilen 2,5 milyon avro hibe destekli ERA Chair projesi ile 2021’de kurulan Koç Üniversitesi Organ Nakli İmmünoloji Araştırma Mükemmellik Merkezi (TIREX), Koç Üniversitesi Hastanesi’nde bünyesinde ve hastanenin Organ Nakli Ünitesi ile yakın koordinasyon içinde çalışmalar sürdürülüyor. Ana amacı Türkiye ile çevre ülkelerde, özellikle de Balkanlar ve Orta Doğu’da, nakil immünolojisi alanında kullanılmayan bilimsel potansiyelin kullanımını tetiklemek olan Merkezde, en gelişmiş yöntemlerle hasta ve verici arasındaki doku uyumu çalışılıyor, ayrıca ileri klinik ve deneysel araştırmalar yapılıyor. Yürütülmekte olan ve planlanan projeler arasında tanı kiti geliştirme, nakledilecek dokuları genetik mühendisliği yöntemleriyle alıcının bağışıklık sistemine karşı görünmez hale getirme ve bağışıklık sistemi hücrelerini değiştirerek kanser ve otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanma gibi konular öne çıkıyor.

Deutsche Gesellschaft für Immungenetik – DGI Hakkında

Prof. Dr. Süsal’ı ödüle layık gören ve Almanya’da immünogenetik alanında araştırma, eğitim ve iletişimi teşvik etmek için kurulan DGI, bilgi alışverişinde bulunmak, son bilimsel gelişmeleri tartışmak ve immünogenetik ile ilgili projelerde işbirliğini geliştirmek için immünogenetik alanında çalışan bilim insanlarını ve klinisyenleri bir araya getirir. Aynı zamanda immünogenetik ve immünogenetiğin sağlık ve hastalıktaki önemi konusunda halkın farkındalığını ve anlayışını artırmayı amaçlar. Hans Grosse-Wilde Ödülü, DGI yıllık konferansı sırasında verilir. Ödülü alan araştırmacı, immünogenetik alanına özel katkılarda bulunan kişiler arasından DGI Yönetim Kurulu tarafından aday gösterilir ve DGI İcra Kurulu tarafından seçilir. Ayrıca ödülü kazanan araştırmacının DGI yıllık konferansında bir konuşma yapması beklenir.