Koç Üniversitesi bir kez daha Ufuk Avrupa Programı’nda En Başarılı Araştırma Kurumu oldu!

Dünyanın en büyük inovasyon ve araştırma programı olan Ufuk Avrupa Programı 2021-2022 çağrı döneminde de Koç Üniversitesi, toplam 14,4 milyon avro fon desteği, 9 ERC (Avrupa Araştırma Konseyi) ve 1 EIC (Avrupa İnnovasyon Konseyi) Fonu, 1 Twinning Projesi, 4 Çok Ortaklı Konsorsiyum Projesi, 3 Marie Skłodowska-Curie Actions doktora sonrası ve 1 doktora burs programı ile geçen dönem olduğu gibi yine Türkiye’nin en başarılı kurumu oldu.

ERC kapsamında alınan dokuz fonun beşi mühendislik, üçü sosyal bilimler ve biri de fen bilimleri alanlarındayken, Twinning Programı çerçevesinde desteklenen proje göç araştırmalarına ışık tutuyor. Üniversitemizden ilk kez alınan EIC geçiş fonu ile mühendislik ve tıp alanlarında disiplinlerarası proje desteklenirken, başka üniversite ve kuruşlarla ortak olarak yürütülen iktisadi ve idari bilimler, hukuk ve sosyal bilimler alanlarından projeler konsorsiyum desteğine layık görüldü.

Koç Üniversitesi mükemmel araştırma ortamı, seçkin öğretim üyesi profili ve disiplinlerarası çalışmalara verdiği destek sayesinde Türkiye’nin en başarılı araştırma kurumu olmaya hak kazanmıştır.