Bilgisayar Mühendisliği Bölümümüzden Dr. Öğr. Üyesi Fatma Güney, sürücüsüz araçların gerçek dünyada karşılaşabilecekleri belirsizlikleri daha etkili bir şekilde yönetmesi üzerine çalıştığı “ENSURE: Muhtemel Akıbetler Rehberliğiyle Kazaları Önleyen Tahminler” isimli projesiyle Avrupa’nın en prestijli bilimsel araştırma desteklerini sağlayan Avrupa Araştırma Konseyi’nden (ERC) Başlangıç Desteği almaya hak kazandı.

Olası gelecekleri hata payıyla tahmin ederek, sürücüsüz araçlara akıl yürütme kapasitesi kazandırmayı amaçlayan proje, günümüzde kısıtlı uygulama alanı bulunan otonom sürüşün bu sayede güvenli şekilde yaygınlaşmasına katkıda bulunacak. Henüz olgunlaşmamış mevcut çözümlerle büyük tehlike oluşturabilecek olan sürücüsüz araçların ticari potansiyelinden çok, insan güvenliğini önceliklendiren proje, 5 yıl devam edecek ve akademik çalışmalarını Koç Üniversitesi İş Bankası Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde sürdüren Dr. Güney ve ekibi tarafından gerçekleştirilecek.

Bu yıl 2696 başvuru arasından seçilen 400 projeden biri olan ENSURE, ERC tarafından 1,5 milyon avro desteğe layık görüldü. Türkiye’ye gelen 49 ERC desteğininse 27’si Koç Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından yürütülüyor. Bunların 19’u ana proje desteği, 8’i ise ticarileştirme amaçlı ek ERC desteği olan Kavram Kanıtlama desteği aldı. Bugüne değin Koç Üniversitesi bünyesinde ERC desteği alan projelerin 17’si mühendislik, 7’si sosyal bilimler ve 3’ü de moleküler biyoloji ve genetik alanındaki araştırmalardan oluşuyor.

Dr. Fatma Güney Website ERC Website KUIS AI Website