Koç Üniversitesi dünyanın en büyük inovasyon ve araştırma programı olan “Ufuk 2020” kapsamında Türkiye’de En Başarılı Kurum Ödülü’nü aldı. Koç Üniversitesi bu ödüle, Ufuk 2020 kapsamında hayata geçirdiği 52 proje ile Türkiye’deki üniversiteler arasında en fazla sayıda proje üreten ve toplamda 23,8 milyon avro ile en yüksek fon desteğini alan üniversite olması nedeyiyle layık görüldü. Bu genel başarının ötesinde, Koç Üniversitesi akademisyenlerince yürütülen ve Avrupa Komisyonu tarafından toplamda 6 milyon avro ile fonlanan üç proje de en başarılı projeler arasında ödüle layık bulundu.

En Başarılı projelerden ilki Prof. Dr. İhsan Solaroğlu liderliğinde yürütülen “Organ Nakli İmmünoloji Araştırma Mükemmellik Merkezi” Projesi (TIREX – Koç University Transplant Immunology Research Centre of Excellence), ikincisi Dr. Öğr. Üyesi Didem Unat tarafından yönetilen SparCity ve üçüncüsü de Doç. Dr. Erdem Yörük’ün “Geleceği İnşa Etmek: Türkiye’de Hesaplamalı ve Sayısal Sosyal Bilimlerde Mükemmelleşme” projesi.